Lelypas bekend onder 81% van de Lelystedelingen

Eind 2018 is er onder 1082 leden van het LelyStadsPanel een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de bekendheid van de Lelypas. Hieruit blijkt dat 81% van de respondenten de Lelypas kent. Een mooi resultaat dat ook wordt bevestigd door de ontwikkelingen die de Lelypas doormaakt.

In 2014 is de Lelypas, een unieke combinatie van een cadeau- en loyaltykaart, opgezet. De pas is gratis verkrijgbaar bij alle deelnemende ondernemers met als doel inwoners en ondernemers te verbinden. Inmiddels zijn er ruim 55 ondernemers aangesloten waarbij alleen dit jaar al 127.500 transacties zijn gemaakt.

Groeiende bekendheid
Zo’n 81% van de Lelystedelingen is bekend met de Lelypas. Gemiddeld zijn vrouwen (87%) beter bekend met de Lelypas dan mannen (75%). Aan de respondenten die bekend zijn met de Lelypas is gevraagd waar ze de Lelypas van kennen; de stickers en posters in de winkel geven tot op heden de meeste bekendheid. Van de Lelystedelingen die bekend zijn met de Lelypas, gebruikt zo’n 64% de pas actief. De kaart is het meest populair en wordt dus ook het meest gebruikt door de 55-plussers. 71% van de gebruikers heeft de Lelypas zelf opgehaald bij een ondernemer.

Marketing
Om de bekendheid van de Lelypas te versterken is City Marketing Lelystad eind 2018 gestart met een marketing campagne die onder andere bestaat uit outdoor reclame, radiocommercials en Facebook advertenties. Hierin staat de verscheidenheid aan Lelypas ondernemers centraal.

Ontwikkeling aan de hand van moties
In de kadernota 2018-2021 is een aanvullende opdracht voor City Marketing Lelystad opgenomen voor het breder inzetten van de Lelypas met als gevolg dat er een nieuw platform in ontwikkeling is om geoormerkte punten te kunnen toepassen. Dit maakt bijvoorbeeld ook het opzetten van een sportaccount, een idee uit de motiemarkt, mogelijk. Momenteel wordt er hard aan gewerkt om dit technisch voor elkaar te krijgen. Dit is slechts een van de voorbeelden van de ontwikkeling van de Lelypas.