Privacy verklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met je gegevens en voldoen wij aan alle wettelijke eisen. Onze privacyverklaring vind je hier:

 

Lelypas privacy verklaring

Met de Lelypas kun je direct, anoniem, zowel sparen als verzilveren. Toch hebben we van veel mensen gegevens, misschien ook van jou. We vinden het belangrijk dat je weet welke gegevens dit zijn en wat we hier mee doen.

 Registratie

 • Je kunt zelf besluiten om je Lelypas te registreren. Hiervoor vermeld je in ieder geval je voornaam of –letters, je postcode en woonplaats én je mailadres. Eventueel kun je ook je adres, je vaste en/of mobiele telefoonnummer en je geslacht en geboortedatum invullen. Deze gegevens verzamelen we.
 • In sommige gevallen ontvangen we van een organisatie het verzoek om opgewaardeerde Lelypassen, of vouchercodes voor een bepaalde waarde te leveren. Hiervoor kunnen n.a.w.-gegevens en mailadressen aangeleverd worden. Deze gegevens bewaren we, als deze gebruikt zijn om de passen of codes op naam te zetten, ook.
 • We bewaren je gegevens zolang je gebruik maakt van de Lelypas. Wanneer je jouw Lelypas meer dan een half jaar niet gebruikt hebt, ontvang je een mail om vast te stellen of je nog prijs stelt op je (registratie van de) Lelypas. Afhankelijk van je antwoord, verwijderen wij jouw persoonsgegevens (of niet), tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor financiële gegevens).
 • Natuurlijk kun je ook zelf aangeven dat je het gebruik van je Lelypas beëindigt en niet meer geregistreerd wilt zijn. Stuur hiervoor een bericht naar info@lelypas.nl en vermeldt hierin in ieder geval het pasnummer (dat achterop de Lelypas staat) en eventueel het mailadres dat gekoppeld is aan de registratie.

 

 Doel van de registratie

 • Door je registratie is het mogelijk bij verlies van de Lelypas al jouw gegevens, inclusief het saldo, over te zetten op een nieuwe Lelypas.
 • Geregistreerde Lelypassen kunnen we koppelen, zodat je met meer passen kunt sparen voor één saldo. Dit saldo kun je dan met ieder van de passen verzilveren.
 • We gebruiken de gegevens bovendien om eventuele fouten te herstellen en fraude te achterhalen en te voorkomen.
 • De gegevens worden daarnaast gebruikt om je op de hoogte te houden en aanbiedingen te doen, tenminste; als je bij de registratie hebt aangegeven dat je mailingen wilt ontvangen. Overigens kun je je ook altijd weer afmelden voor mailingen, terwijl je persoonsgegevens bekend blijven.
 • Op basis van, meestal geanonimiseerde, verstrekte gegevens doen we onderzoek. We gebruiken daarbij vooral algemenere informatie, zoals een leeftijdsgroep of een postcodegebied.

 

Wie zien je gegevens?

 • Medewerkers van de Stichting Lelypas zien de gegevens die je hebt geregistreerd en gegevens van de diverse transacties die met je Lelypas zijn uitgevoerd.
 • De ondernemer bij wie je de Lelypas gebruikt ziet op het moment dat er een transactie gedaan wordt alleen een pasnummer en een saldo.
 • Wanneer je toestemming geeft voor het gebruik van je gegevens komen je gegevens daarnaast terug in de overzichten van de ondernemer. Overigens ziet de ondernemer alleen zijn eigen transacties en niet die van de andere deelnemers aan de Lelypas.
 • Tot slot zien ook de softwareontwikkelaar en de webbeheerder jouw gegevens.
 • Jouw gegevens verkopen we niet!

 

Cookies

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan onze website op bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Bij ons wordt de cookie gebruikt om de kwaliteit of effectiviteit van onze website te bekijken.
 • Wanneer je onze website lelypas.nl bezoekt, volgt Google Analytics jouw bewegingen, zodat wij onze website kunnen blijven verbeteren.
 • De gegevens die dit oplevert zijn geanonimiseerd, dus we zien wel wat je doet, maar niet wie je bent.

 

 Disclaimer

 • Wij proberen de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden en bij te werken indien nodig. We staan echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie, en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopiëren of te gebruiken op enige wijze zonder dat wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

 

Andere weetjes

 • De manier waarop we met de gegevens omgaan en deze (veilig) bewaren, is geheel volgens de Europese wet.
 • Je kunt ons altijd vragen welke gegevens we van je hebben. Je kunt, door in te loggen op onze website lelypas.nl, altijd zelf je persoonsgegevens zien en wijzigen en/of aangeven dat je geen prijs meer stelt op onze informatie. En natuurlijk kun je ons ook altijd vragen jouw gegevens te verwijderen.
 • Het kan zijn dat we op een bepaald moment deze privacyverklaring wijzigen. We raden je dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig nog eens door te lezen.

 

Heb je nog vragen over je gegevens? Stuur gerust een mail naar info@lelypas.nl of een Whatsapp naar 0320-809940.