Lid LelyStadsPanel beloond voor inzet en betrokkenheid

Wethouder Sjaak Kruis heeft een Lelypas ter waarde van € 250,- overhandigd aan Lelystedelinge mevrouw Vos – van Moorsel. Gemeente Lelystad verloot jaarlijks een prijs van

€ 250,- onder panelleden die in een kalenderjaar aan alle uitnodigingen voor deelname aan een panelonderzoek gehoor hebben gegeven en de vragenlijsten volledig hebben ingevuld.

Mevrouw Vos – van Moorsel is in 1980 in Lelystad komen wonen. Zij is enthousiast over de ontwikkelingen in de stad en vindt het eigenlijk vanzelfsprekend om via het panel een bijdrage te leveren aan de meningsvorming over de stad. Wethouder Sjaak Kruis: “Als gemeente willen we graag weten hoe inwoners van Lelystad denken over allerlei onderwerpen, zodat we ideeën en suggesties mee kunnen nemen in ons beleid. Om daar achter te komen maken we onder andere gebruik van het LelyStadsPanel. Ik ben blij met zulke betrokken Lelystedelingen als mevrouw Vos. Lelystedelingen met hart voor de stad helpen onze stad vooruit!”    

Lid worden
Omdat het panel een goede afspiegeling van de Lelystadse samenleving moet zijn, worden het hele jaar door nieuwe leden geworven. Aanmelden voor het LelyStadsPanel kan al vanaf 18 jaar via www.lelystad.nl/panel.  De resultaten van de onderzoeken door Onderzoek en Statistiek van gemeente Lelystad zijn op de gemeentelijke website te vinden.