Mantelzorgers krijgen blijk van waardering

Mantelzorgers vervullen een belangrijke taak voor hun naasten die ziek zijn, een beperking hebben of ondersteuning nodig hebben. De gemeente Lelystad wil mantelzorgers graag in het zonnetje zetten. Op woensdag 14 oktober werden mantelzorgers in het stadhuis van Lelystad ontvangen door wethouder Janneke Sparreboom om de mantelzorgwaardering in ontvangst te nemen.

De bijeenkomst werd muzikaal omlijst en de wethouder reikte, namens het college van Lelystad, de eerste mantelzorgwaardering uit. Wethouder Janneke Sparreboom: “Ik ben er trots op dat er in onze stad zoveel mantelzorgers zijn die zich belangeloos inzetten voor hun naasten. Het is een taak die weliswaar vaak vanzelfsprekend is, maar die ook een extra belasting betekent voor de mantelzorger. Met de mantelzorgwaardering wil het college erkenning en waardering geven aan de mantelzorgers van Lelystad.” De mantelzorgwaardering bestaat uit een bedrag van € 180,- of een Lelypas ter waarde van € 200,-. Het compliment is aangevraagd door de mensen die mantelzorg ontvangen of door de mantelzorgers zelf. Om voor de waardering in aanmerking te komen dient de mantelzorger aan een aantal voorwaarden te voldoen.

De bijeenkomst werd druk bezocht. Mevrouw Maat, één van de aanwezige mantelzorgers, droeg een zelfgeschreven gedicht voor, dat gericht was aan de donor van haar man. Dat deed zij als mantelzorger, maar ook in het kader van de donorweek. Zij was vervolgens degene die de eerste mantelzorgwaardering uitgereikt kreeg door de wethouder. Op de bijeenkomst werden door de mantelzorgers nieuwe contacten gelegd en kon er informatie worden ingewonnen bij Welzijn Lelystad. Verschillende ondernemers die aangesloten zijn bij de Lelypas hadden ook gezorgd voor speciale aanbiedingen en kortingsbonnen voor de mantelzorgers.

De gemeente Lelystad wil zoveel mogelijk mantelzorgers bereiken met de mantelzorgwaardering. Daarom is er dit jaar eenmalig een extra aanmeldingstermijn geopend. Er kunnen tot 17 november nog mantelzorgwaarderingen worden aangevraagd. Wilt u ook uzelf of uw mantelzorger aanmerken voor de mantelzorgwaardering, dan kunt u zich tot 17 november aanmelden. Dat kan via www.lelystad.nl/mantelzorg of door te bellen naar Welzijn Lelystad: (0320) 707159

Publicatiedatum: 26-10-2015