Trouw panellid LelyStadsPanel wordt beloond met Lelypas

Wethouder Nelly den Os heeft afgelopen maandag een Lelypas met een waarde van € 250 overhandigd aan de heer Truin. De gemeente Lelystad verloot deze prijs jaarlijks onder panelleden die in een kalenderjaar aan alle panelonderzoeken van het LelyStadsPanel hebben meegedaan en de vragenlijsten volledig hebben voltooid. ‘Als gemeente hechten wij veel waarde aan de mening van onze inwoners’, aldus wethouder Nelly den Os tijdens de uitreiking. ‘Ik ben dan ook heel blij dat ik een trouw panellid als de heer Truin vandaag in het zonnetje mag zetten.’

De heer Truin is al een groot aantal jaren trouw panellid van het LelyStadsPanel. Hij woont ruim 45 jaar in Lelystad. Eerst op het werkeiland en vervolgens was hij de tweede bewoner in de Wijngaard. ‘Ik ben trots op Lelystad’, vertelt de heer Truin. ‘Met name de prachtige bosrijke en natuurlijke omgeving in en om Lelystad is geweldig. Welke stad heeft dit nou’.

Publicatiedatum: 08-07-2019