Wethouder en heemraad starten inleveractie

Wethouder Elly van Wageningen en heemraad Lida Schelwald-van der Kley van Waterschap Zuiderzeeland geven het goede voorbeeld. Met het inleveren van hun gebruikte frituurvet starten zij de gezamenlijke actie. De hele maand januari is het inleveren van gebruikt frituurvet éxtra de moeite waard. Want daarmee krijgen inwoners extra Lelypas-punten en zijn er mooie prijzen te winnen.

“We kunnen het belang van afval scheiden niet genoeg benadrukken”, aldus wethouder Elly van Wageningen. “Het recyclen van frituurvet willen we met deze actie extra onder de aandacht brengen. Frituurvet is grondstof voor biodiesel en bovendien voorkom je verstoppingen in het riool.” Gebruikt frituurvet kan weer terug gegoten worden in de originele verpakking of in een lege plastic fles. Ook bakolie of restjes jus mogen hierbij. De afgesloten verpakking kan ingeleverd worden bij een van de inzamelpunten.

Frituurvet wordt biodiesel
Het ingezamelde frituurvet gaat naar een verwerkingsfabriek. Daar wordt het grotendeels verwerkt tot biodiesel. Heemraad Lida Schelwald-van der Kley van Waterschap Zuiderzeeland: “Gebruikt frituurvet en olie die door toilet of gootsteen worden gespoeld, zorgen voor verstoppingen in het riool en extra werk bij de afvalwaterzuivering. Door beide in te leveren, kunnen vet en olie worden verwerkt tot schone biobrandstof.”

De actie
Iedereen die in januari frituurvet inlevert wordt per fles frituurvet beloond met 50 spaarpunten op hun Lelypas. Bij onder andere het HVC afvalbrengstation Lelystad, de Dekamarkt en Vishandel Baarssen kan het frituurvet ingeleverd worden. Daarnaast kan iedereen die in de maand januari frituurvet inlevert kans maken op één van de Philips Airfryers XL. Voor meer informatie over de actie ga naar de actiepagina.

Publicatiedatum: 04-01-2016